Trwają kursy zawodowe

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja kursów zawodowych, w których uczestniczą beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.  Młodzież bierze udział w 150 – godzinnych kursach, które odpowiadają ich zainteresowaniom oraz predyspozycjom zawodowym określonym podczas spotkań z doradcami zawodowymi. Jest to kurs: barman – kelner z obsługą kas fiskalnych, kurs spawanie w osłonie dw. węgla (CO2) metodą MAG oraz sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

Ważnym aspektem realizowanych zajęć jest fakt, że oprócz wiedzy teoretycznej, beneficjenci nabywają wiele nowych umiejętności praktycznych, które z pewnością będą mogli wykorzystać wkraczając na rynek pracy.

Kolejnym bardzo ważnym etapem dla uczestników projektu będą trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców, podczas których beneficjenci będą mieli możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy, a także nabycia nowych umiejętności praktycznych specyficznych dla danego zawodu.

W trakcie realizacji zajęć młodzież korzystała z wyżywienia oraz dofinansowania kosztów dojazdów.