Szkolenie z zakresu znajomości profilaktyki uzależnień

 
 
W dniu 19.09.2011r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w  Roskoszy rozpoczęło się  szkolenie pt.: „Szkolenie z zakresu znajomości profilaktyki uzależnień” w ramach wdrażanego projektu „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo – wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy”, w ramach Działania 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
 
W szkoleniu uczestniczy kadra opiekuńczo-wychowawcza OHP.
 
Szkolenie ma charakter edukacyjno – warsztatowy, oparty o metody aktywizujące, pozwoli to uczestnikom głębiej zrozumieć eskalację niebezpiecznego zjawiska uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz konieczność wczesnej profilaktyki.