Szkolenie z zakresu realizacji zadań z pośrednictwa pracy i wspierania zatrudnienia

W dniach 4-6 listopada w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy  odbyło się szkolenie dla pośredników pracy. W szkoleniu wzięli udział pośrednicy pracy WK i CEiPM OHP oraz kadra kierownicza Komendy Głównej OHP. Otwarcia i podsumowania dokonał zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor.
 

Trener Mariusz Cyzio poprowadził cztery moduły szkoleniowe: Myśleć jak pracodawca, Kompetencje pośrednika pracy a potrzeby pracodawcy, Dobór personelu dla firm oraz Marketing usług czyli pośrednik pracy w nowej roli. Podczas spotkania omówiono również najistotniejsze zagadnienia dotyczące bieżącej realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy i wspierania zatrudnienia oraz dokonano analizy działalności WK i CEiPM w zakresie rynku pracy.
Z uczestnikami szkolenia spotkał się także Komendant Główny OHP Jerzy Mormul.

Szkolenie zorganizowano w ramach trwającego od maja ogólnopolskiego unijnego projektu pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”, w efekcie którego na terenie całego kraju zostanie utworzona sieć działających komplementarnie młodzieżowych centrów kariery (MCK), punktów pośrednictwa pracy (PPP) i ośrodków szkolenia zawodowego (OSZ). Dzięki tym jednostkom zwiększy się dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń.