Szkolenie w zakresie wspierania szkoleń zawodowych

W dniach 18-20 listopada 2009 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się szkolenie w zakresie wspierania szkoleń zawodowych. W szkoleniu wzięli udział specjaliści ds. szkoleń, koordynatorzy ośrodków szkolenia zawodowego oraz kadra Komendy Głównej OHP.
Podczas szkolenia omówiono organizację szkoleń kursowych ze szczególnym uwzględnieniem kursów z wolnego naboru, finansowanie szkoleń zawodowych w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zasady organizacji szkoleń zawodowych w OHP.

 
Osobny blok szkoleniowy poświęcono omówieniu wdrażania projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia Ośrodków Szkolenia Zawodowego, wymaganej dokumentacji i obowiązujących standardów.
 

Otwarcia oraz podsumowania szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor.