Szkolenie w zakresie nabywania umiejętności w zawodach ginących w zawodzie piekarz-cukiernik

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa szkolenie w zakresie nabywania umiejętności w zawodach ginących w zawodzie piekarz-cukiernik realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy.

DSC_4628

Szkolenie odbywa się w ramach cyklu szkoleń z zakresu ginących zawodów realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy, który zakłada przeszkolenie 213 osób w wieku 18-25 lat w zawodzie piekarz, cukiernik, kowal, kamieniarz, zdun, kołodziej. Cykl obejmuje 19 dwutygodniowych szkoleń w okresie od maja do września br. Każdy kurs w wymiarze 96 godzin składa się z części teoretycznej i zajęć warsztatowych. Podczas części teoretycznej uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie BHP i Ppoż, zasad ochrony środowiska i przedsiębiorczości.

DSC_4704

DSC_4743

Zajęcia warsztatowe odbywają się w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie ECKiW OHP w Roskoszy. Prowadzą je instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP, przy wsparciu konsultantów rzemiosła w ginących zawodach. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy  przystąpią do egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności.

DSC_4709

W ramach szkolenia młodzież ma zapewnione materiały szkoleniowe, koszty egzaminów sprawdzających umiejętności zawodowe, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie NNW oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

DSC_4730

DSC_4684

DSC_4725

DSC_4635

DSC_4756

DSC_4689

DSC_4719

DSC_4633

DSC_4744