Szkolenie koordynatorów

W dniach 4-5 luty 2008 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się szkolenie terenowych koordynatorów projektów realizowanych przez OHP w ramach EFS.
W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – Instytucji Pośredniczącej II stopnia, m.in. dla projektów systemowych realizowanych w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Szkolenie było poświęcone m.in. zbliżającemu się rozliczeniu projektu "18-24 Czas na samodzielność", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny , wybranym aspektom wdrażania przez Ochotnicze Hufce Pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz regionalnych programów operacyjnych.

Otwarcia oraz podsumowania szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor oraz Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Robert Kwaśniak.