Szkolenie kadry nadzorującej proces kształcenia

 

W dniach 7-10 października 2008 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się "Szkolenie dla kadry nadzorującej proces kształcenia".
W trakcie szkolenia poruszono między innymi zagadnienia związane z kształceniem ogólnym i zawodowym młodzieży oraz kwestie związane z ewaluacją i opracowaniem danych statystycznych. W drugim dniu szkolenia, na spotkanie z pracownikami OHP, przybył Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Jerzy Mormul.

 

 

Szkolenie odbyło się w ramach projektu "Szkolenie kadry Ochotniczych Hufców Pracy", którego realizację Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły 1 lipca 2008 r. w całej Polsce. Głównym jego celem jest wzmocnienie efektywności funkcjonowania OHP  jako instytucji rynku pracy poprzez kompleksowe podniesienie kwalifikacji pracowników. Kadra OHP będzie uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach, kursach doskonalących znajomość języków obcych, wizycie studyjnej w instytucjach zajmujących się aktywizacją młodzieży zagrożonej marginalizacją w jednym z państw członkowskich UE.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i potrwa do 15 grudnia br. Jego adresatem jest grupa 750 pracowników OHP.