Szkolenie i wypoczynek

W dniach 16-18 lutego 2016 r. pięcioro wychowanków Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wzięło udział w Regionalnym Spotkaniu Aktywnych zorganizowanym w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu.

2

W spotkaniu brali udział młodzi działacze samorządów OHP z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego. Szkolenie połączone zostało z wypoczynkiem.

W pierwszym dniu młodzież uczestniczyła w zajęciach z zakresu samorządności oraz warsztatach komunikacji interpersonalnej poprowadzonych przez doradcę zawodowego Martę Kandefer – Fydrych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Krośnie.

1

Drugiego dnia w programie znalazła się wizyta w Muzeum Regionalnym w Krośnie oraz zajęcia w Centrum Dziedzictwa Szkła. Podczas wielogodzinnego pobytu w tej placówce, uczestnicy wzięli udział w warsztatach plastycznych malowania oraz grawerowania na szkle. Główną atrakcją były pokazy ręcznego formowania szkła. Wszyscy uczestnicy własnoręcznie wykonali pamiątkowe medale w szkle a niektórzy spróbowali swoich sił w formowaniu szkła.

3

Po powrocie z Krosna uczestników czekało jeszcze szkolenie z zakresu przedsiębiorczości a wieczorem wspólna zabawa przy muzyce.

Trzeciego dnia na porannym spotkaniu podsumowano zajęcia oraz przedyskutowano wynikające z pobytu wnioski.