„Start up your future” w ECKiW OHP w Roskoszy

W dniach od 7 do 14 kwietnia 2018r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwała międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach projektu „Start up your future” programu Erasmus +. Po kilkutygodniowych przygotowaniach w swoich organizacjach 32-osobowa grupa młodzieży wraz z liderami z Polski i Litwy spotkała się w Roskoszy, by wspólnie realizować zaplanowane aktywności i cele projektu, związane z przygotowaniem się do poszukiwania pierwszej pracy i porównaniem sytuacji młodych osób wchodzących na rynek pracy w Polsce i na Litwie.

Po zapoznaniu się z terenem Centrum, pierwszych próbach komunikacji, ustaleniu zasad pobytu i szczegółowym przypomnieniu programu, młodzi ludzie poznawali się poprzez gry i zabawy ewaluacyjne i integracyjne. Następnie uczestnicy zaprezentowali opracowane w fazie przygotowawczej projektu w swoich krajach wyniki ankiet przeprowadzone wśród uczniów kończących naukę w szkołach zawodowych oraz wywiady z pracodawcami pod kątem ich oczekiwań w zatrudnianiu nowych pracowników. Młodzi ludzie mieli także okazję do dyskusji i wysunięcia wspólnych wniosków dotyczących wejścia na rynek pracy młodych osób w krajach uczestników. Po intensywnym dniu uczestnicy integrowali się i bawili przy ognisku na polsko-litewskim wieczorze karaoke.

W kolejnych dniach młodzież uczestniczyła w spotkaniach z doradcami zawodowymi, którzy na podstawie wywiadów określili ich predyspozycje zawodowe i stworzyli Indywidualne Plany Działania, poznawała sposoby tworzenia dokumentów aplikacyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik, wyszukiwała odpowiadające im ogłoszenia, na podstawie których pisała swoje CV i listy motywacyjne, przeprowadziła warsztaty z autoprezentacji i savoir – vivre pod kątem odbywania rozmowy kwalifikacyjnej, wyznaczała swoje słabe i mocne strony, umiejętności i osiągnięcia, uczestniczyła w warsztatach z wizażu i stylizacji. Uczestnicy chętnie brali także udział w grach i zabawach na świeżym powietrzu, podchodach, wieczorku międzykulturowym.

Uwieńczeniem realizowanych w tych dniach działań była symulacja rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami, do których uczestnicy podeszli bardzo poważnie i dobrze przygotowani. Rozmowy te okazały się bardzo cennym doświadczeniem, pozwoliły zorientować się jak wygląda taka rozmowa, skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością a także sprawdzić się w nowej sytuacji. Po zakończeniu rozmów nastąpiło podsumowanie, a każdy kandydat miał okazję do indywidualnej rozmowy i wymiany opinii z komisją rekrutacyjną.

Ciekawym i inspirującym doświadczeniem okazał  się także wyjazd do Warszawy, gdzie uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach z komunikacji interpersonalnej, w Targach CSR „Biznes we współpracy” na Stadionie Narodowym oraz obejrzeli musical „Piloci” w teatrze Roma.

Podsumowaniem realizowanych działań było przeprowadzenie praktycznych zajęć dla uczniów ZSZ im. K.K. Baczyńskiego przy ZDZ w Białej Podlaskiej, podczas których uczestnicy projektu podzielili się zdobytą wiedzą i doświadczeniami wspólnie spędzonych dni.

Przed zakończeniem wymiany młodzież podsumowała dotychczasowe działania oraz zaplanowała przebieg pracy nad folderem, który będzie jednym z rezultatów projektu.