Sprawni w zawodzie

Karolina Koncewicz reprezentowała Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w finale XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w zakresie BHP i przepisów prawa pracy. Gospodarzem tegorocznej edycji konkursu, który odbył się w dniach 18-21 maja 2015 r. był Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie.

Fot. 1

Pierwszego dnia rywalizacji reprezentanci poszczególnych jednostek OHP z całego kraju musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu przepisów prawa pracy i zasad BHP. Każdy ze startujących uczestników zmierzył się z testem obejmującym 50 pytań. Pierwsze miejsce wywalczył Tomasz Kołodziejski z Kujawsko- Pomorskiej WK OHP.

Fot. 3

W czasie wolnym od zmagań konkursowych na uczestników czekało wiele atrakcji, min.: wycieczka do Białegostoku i Supraśla oraz zwiedzenie największej farmy jeleni w Europie, znajdującej się we wsi Białousy w powiecie sokólskim. Na wycieczkowym szlaku znalazła się również tatarska wieś Kruszyniany,w której znajduje się jeden z dwóch istniejących w Polsce zabytkowych drewnianych meczetów.

Fot. 2

Podczas uroczystego zakończenia zwycięzcom wręczono nagrody rzeczowe a pozostałym uczestnikom dyplomy oraz upominki w postaci książek.