Sprawni poprzez sport

20 września 2007 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbył się festyn zorganizowany przez Ośrodek "Misericordia" Caritas w Białej Podlaskiej. Festyn Integracyjno-Prewencyjny "Sprawni poprzez sport" z elementami bezpieczeństwa w ruchu drogowym zgromadził podopiecznych i ich opiekunów z ośrodków pomocy z całego regionu. Zjechało ponad 30 wolontariuszy oraz około 300 podopiecznych z opiekunami i rodzinami.

Festyn odbył się w ramach współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – "Wsparcie, aktywizacja, integracja, edukacja" – to część zintegrowanego systemu pomocy dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego i ich rodzin.

Organizatorzy dołożyli starań aby uczestnicy wyjechali zadowoleni. Mieli oni się zapoznać z zasadami ruchu drogowego poprzez zabawy i konkursy. Cel został osiągnięty a festynowi towarzyszyła atmosfera pysznej zabawy. Wzmocniły ją dodatkowo koncerty orkiestry dętej z  IV LO im. S. Staszica i harmonijki ustnej w wykonaniu dyrektora ECKiW Stanisława Podymskiego.

Na zakończenie festynu rozdano uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za zwycięstwa w konkursach.