Fryzjerki sprawne w zawodzie

      28 kwietnia 2014 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu odbył się XI wojewódzki konkurs „Sprawny w zawodzie – fryzjer”. Organizatorem konkursu była Lubelska Wojewódzka Komenda OHP. Do konkursu przystąpiło 9 wychowanek jednostek OHP z całego województwa lubelskiego; uczennic ostatnich klas Zasadniczych Szkół Zawodowych, kształcących się w zawodzie fryzjer. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy reprezentowała wychowanka Izabela Peplak,  uczennica III klasy Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej.

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W część teoretycznej uczesniczki stanęły przed zadaniem  rozwiązania testu  składającego się z 30 pytań, sprawdzającego poziom wiedzy zawodowej.Część praktyczna polegała na wykonaniu dowolnej, fantazyjnej fryzury/upięcia własnego projektu. Poziom konkursu  był wyrównany,uczestniczki wykazały się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością  podczas tworzenia fryzury.

20140428_110238

Zwyciężczynią konkursu została wychowanka Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, której  Komisja Konkursowa w obu częściach konkursu przyznała największą liczbę punktów oraz nagrodę rzeczową. Pozostałe uczestniczki konkursu otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

20140428_134420