Sprawdzian umiejętności zawodowych

 
 
W dniach 19 – 20 lipca 2010 r. na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbył się lokalny sprawdzian umiejętności zawodowych, w którym wzięli udział uczestnicy projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności”.
 
Sprawdzian składał się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Podczas pierwszej części uczestnicy rozwiązywali testy pisemne przygotowane przez komisję egzaminacyjną natomiast druga część dotyczyła sprawdzenia umiejętności nabytych podczas praktycznej nauki zawodu.
 
Osoby kształcące się w zawodzie kucharz małej gastronomii miały za zadanie przygotować potrawy z zakupionych produktów spożywczych, natomiast osoby kształcące się w zawodzie murarz musiały wykonać zadanie egzaminacyjne jakim było między innymi postawienie muru.
 
 
Wszystkie konkurencje przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 
Powołana Komisja konkursowa oceniała część praktyczną i teoretyczną oraz wyłoniła zwycięzców konkurencji. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe nagrody oraz dyplomy.