Spotkanie wigilijne

17 grudnia 2014 r. odbyło się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy – z udziałem Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora – regionalne spotkanie wigilijne.

wiro_2

Oprócz zaproszonych gości przybyli na nie pracownicy Wojewódzkich Komend OHP: Lubelskiej, Podlaskiej, Warmińsko-Mazurskiej, Mazowieckiej, Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi i Roskoszy.

wiro_6

Uroczystości rozpoczęły się od porannej mszy św. w Kolegiacie Janowskiej w Janowie Podlaskim, którą w intencji młodzieży i kadry OHP odprawili: ordynariusz diecezji siedleckiej ksiądz biskup Kazimierz Gurda, Krajowy Duszpasterz OHP ks. prał. Jarosław Sroka, duszpasterz Lubelskiej WK OHP ks. kan. Marian Duma, duszpasterz Warmińsko-Mazurskiej WK ks. prał. Henryk Błaszczyk, dyrektor Katolickiego Radia Podlasie ks. kan. Sławomir Kapitan i gospodarz miejsca, proboszcz parafii rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim ks. dziekan Stanisław Grabowiecki.

wiro_1

We mszy św. uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki; Komendant Główny OHP Marian Najdychor; wójt gminy Janów Podlaski Jacek Hura; Wojewódzcy Komendanci OHP z: Lublina – Anna Szymala, Białegostoku – Stanisław Fiedorowicz, Olsztyna – Jarosław Dzioba, Warszawy – Elżbieta Popczuk; dyrektor CKiW OHP w Gołdapi Sylwester Graczyk oraz ECKiW w Roskoszy Mariusz Filipiuk; kadra OHP z czterech Wojewódzkich Komend OHP oraz dwóch CKiW, przedstawiciele władz samorządowych oraz młodzież OHP z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim, Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie, Hufca Pracy w Łukowie oraz ECKiW OHP w Roskoszy.

wiro_4

Po mszy św. kadra i młodzież zwiedziła Stadninę Koni w Janowie Podlaskim, natomiast Komendant Główny OHP spotkał się z kierownictwem i pracownikami Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Główna uroczystość wigilijna rozpoczęła się od powitań zaproszonych gości przez dyrektora ECKiW OHP w Roskoszy Mariusza Filipiuka i Wojewódzką Komendant OHP Annę Szymalę. Wśród zaproszonych gości byli m.in. starosta bialski Tadeusz Łazowski i inni przedstawiciele samorządu, miejscowej parafii w Białej Podlaskiej, lokalnych instytucji i Katolickiego Radia Podlasie. Kierownictwo OHP reprezentowali Komendant Główny OHP Marian Najdychor i jego zastępca Wieńczysław Andrzej Targ.

wiro_3

Modlitwę poprowadził Krajowy Duszpasterz OHP ks. prał. Jarosław Sroka.

wiro_5

Następnie były życzenia i przełamanie się opłatkiem przy dźwiękach kolęd w wykonaniu członków młodzieżowego zespołu muzycznego.

wiro_7

Komendant Główny OHP życzył wszystkim zebranym wszelkiej pomyślności, zdrowych, spokojnych świąt oraz wszystkiego najlepszego w nowym roku. W swoim wystąpieniu podkreślił, że w mijającym roku Ochotnicze Hufce Pracy z powodzeniem realizowały nałożone na instytucję zadania, co jest zobowiązaniem do dobrej pracy na kolejny rok. Formą podziękowania dla kadry za pracę i osiągnięcia było wręczenie przez Komendanta Głównego OHP listów gratulacyjnych, nagród oraz wyróżnień.

wiro_8