Spotkanie uczestników Klubu Absolwenta OHP

Dnia 8 października 2018 r. w siedzibie Branżowej Szkoły Rzemieślniczej w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste spotkanie uczestników Klubu Absolwenta Ochotniczych Hufców Pracy. Wzięły w nim udział  osoby kształcące się w OHP, które ukończyły naukę w 2014 i 2015 r. Spotkanie stało się okazją do miłych wspomnień związanych z pobytem i nauką w Ochotniczych Hufcach Pracy. Uczestnicy opowiadali o tym, czym zajmują się obecnie oraz o swoich planach na przyszłość. Wyrazili nadzieję na zorganizowanie podobnej imprezy w przyszłości.

Wiesław Gielecki