Spotkanie opłatkowe w internacie ECKiW OHP

,,Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem…”

tą piękną kolędą rozpoczęto spotkanie wigilijne, które odbyło się dnia 12 grudnia 2017 r.  w Internacie ECKiW, zorganizowane przez młodzież i wychowawców.

W tym wyjątkowym dniu zaszczycili nas swą obecnością przedstawiciele z Polski, Niemiec i Litwy: Valdas Kazlauskas – Dyrektor Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Honorata Gavrilovskienė – Pedagog socjalny organizacji litewskiej, Janina Veličkienė – Organizator nauczania nieformalnego, nauczyciel zawodu,  Liane Klaunick – Menadżer biura Dyrektora Wydziału Spraw Młodzieży i Zarządzania Oświatą, Marina Meyer – Rzecznik d/s wyrównywania szans na rynku pracy i otwarcia interkulturowego, Marcin Szmurło – starszy specjalista w Zespole Audytu i Kontroli Wewnętrznej KG OHP, duszpasterz ECKiW OHP ks. Jarosław Grzelak, Dyrektor ECKiW OHP Karol Sudewicz, pracownicy, wychowankowie Centrum oraz wychowawcy.

Tradycyjną wieczerzę poprzedził montaż słowno-muzyczny, zaprezentowany przez młodzież ECKiW OHP. Inscenizacja kryła w sobie przesłanie o charakterze religijno – moralnym. Przybliżyła zgromadzonym znaczenie Świąt i ukazała istotę najpiękniejszych i najbardziej rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

W końcu nadszedł czas na dzielenie się opłatkiem i życzenia bożonarodzeniowe składane przy blasku świec. „Łamanie się opłatkiem to zwyczaj je­dyny w swoim rodzaju, znany w niewielu zaledwie krajach świata. Jego pochodze­nie tonie w pomrokach dziejów. Łączy się, sama forma tego białego chleba, z obycza­jami sprzed tysięcy lat, z religiami star­szymi niż chrześcijaństwo, które zwycza­jowi temu nadało pełny, chrześcijański sens wspólnego braterstwa, darowania so­bie win. Abyśmy przez opłatek mogli stać się jedną wielka rodziną, a wówczas Bóg stanie pośród nas”.

Po życzeniach wszyscy zasiedliśmy do pięknie nakrytych stołów, na których czekały tradycyjne wigilijne potrawy oraz  wypieki przygotowane przez naszą młodzież oraz instruktorów.

Pojawił się również Święty  Mikołaj, który wywołał ogromną radość  wśród zebranych.

Dużo ciepłych słów, rodzinna atmosfera oraz wspólne kolędowanie pozwoliły nam poczuć się jak w jednej wielkiej rodzinie. W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia wigilia była prawdziwą chwilą wytchnienia i wspólnej radości.

Renata Golczewska