Spotkanie integracyjne z pracodawcami

21 stycznia 2016 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się spotkanie integracyjno – promocyjne z przedsiębiorcami, rzemieślnikami, instytucjami współpracującymi z ECKiW OHP oraz dyrektorami szkół, w których uczą się nasi wychowankowie.

W spotkaniu wzięło udział ponad pięćdziesięciu pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników, a także przedstawiciele samorządów, Policji, Straży Pożarnej, Urzędu Pracy, Powiatowej Rady Zatrudnienia i wielu innych.

_DSC2709

Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę oraz wytyczono dalsze kierunki działania na rzecz młodzieży, w szczególności tej najbardziej potrzebującej wsparcia edukacyjnego, wychowawczego i socjalnego.

_DSC2699

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania uzdolnień artystycznych młodzieży, która wykonała krótki występ muzyczny. Na zakończenie spotkania zaproszeni goście poczęstowani zostali obiadem przygotowanym przez naszych uczestników na zajęciach w ramach praktycznej nauki zawodu.

_DSC2668