Sportowo i relaksacyjnie

Wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy aktywnie uczestniczyli w zajęciach sportowych z elementami technik relaksacyjnych zorganizowanych w ramach akcji „Lato z OHP” w celu podnoszenia sprawności fizycznej młodzieży i kształtowania świadomości aktywnego spędzania wolnego czasu.

IMG_1476

Priorytetem prowadzonych zajęć było wyuczenie odpowiedniego sposobu wyładowania negatywnych emocji poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej.

Techniki relaksacyjne nie są psychoterapią w ścisłym znaczeniu, jednak są często wykorzystywaną metodą, zwłaszcza w terapii behawioralnej. Ich celem jest uzyskanie stanu relaksu, a zatem opanowanie objawów lęku i uzyskanie odprężenia psychicznego. Techniki relaksacyjne pomagają zredukować stres i pomagają uzyskać przekonanie o możliwości zapanowania nad reakcjami własnego organizmu. Ma to ścisły związek z poprawą fizycznego, psychicznego i społecznego.

Techniki relaksacyjne to sposoby na wyładowanie stresu lub nadmiaru emocji na drodze odpowiednich ćwiczeń fizycznych i psychicznych. Poprzez aktywny udział w zajęciach sportowych młodzież pracowała nad pokonywaniem lęków i zahamowań, nad wzmacnianiem wiary we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów.

IMG_1498

Praca w grupie była okazją do  rozwijania pozytywnych uczuć moralnych jak: ambicja, koleżeństwo, szacunek, przestrzeganie zasady „fair play” oraz kulturalny doping.