Spacer po linie

21 marca 2017 r. wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP uczestniczyła w spektaklu edukacyjno-profilaktycznym „Spacer po linie” w wykonaniu Teatru Kurtyna z Krakowa, który odbył się w Sali Widowiskowej Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej.

Spektakl  ,, Spacer po linie” to przejmująca analiza czasu dojrzewania, kiedy młodzi ludzie staja wobec konieczności dokonywania wyborów, których głównymi determinantami są rozbudzone emocje. Nieumiejętność ich zrozumienia i zarządzania potęgowana gniewem, frustracją i rozczarowaniem z racji niespełnionych potrzeb prowadzi wprost do inicjacji zachowań ryzykownych i dysfunkcyjnych.

Elementy profilaktyczno-edukacyjne spektaklu:

– przeciwdziałanie agresji i zachowaniom ryzykownym, zarządzenie emocjami,

– umiejętność kontroli stresu, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,

-zapobieganie  zagrożeniom związanym ze środkami psychoaktywnymi (narkotyki, alkohol, dopalacze),

– realizacja modelu motyw- decyzja- odpowiedzialność,

– skutki prawne zachowań aspołecznych.