Rzecznicy prasowi w Roskoszy

W dniach 19-20 maja br w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się szkolenie z zakresu Public Relations, w którym wzięły udział osoby pełniące funkcję rzeczników prasowych Wojewódzkich Komendantów, pracownicy CKiW wytypowani do kontaktów z mediami oraz Zespół ds. informacji i wydawnictw Komendy Głównej OHP.

 

Szkolenie, którego tematem były „Zasady skutecznego porozumiewania się i współpracy z mediami”, prowadzili wybitni specjaliści Public Relations – Andrzej Łabędzki oraz Alicja Grochowska.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać miejsce relacji z mediami w katalogu działań specjalisty PR, specyfikę i siłę środków masowego przekazu oraz podstawowe narzędzia kontaktów z mediami. W programie znalazły się także zajęcia z psychologii reklamy dotyczące przede wszystkim tworzenia materiałów promocyjnych, rozmieszczania elementów werbalnych i obrazowych oraz zależności między nimi, omówienia znaczenia kontekstu w spostrzeganiu reklam oraz kierowania uwagi na poszczególne jej elementy.

Pierwszego dnia po południu z uczestnikami szkolenia spotkał się Komendant Główny OHP Jerzy Mormul. Spotkanie było również okazją do omówienia zasad współpracy z Zespołem ds. informacji i wydawnictw Biura Komendy Głównej OHP, a także problemów wynikających z codziennej pracy w zakresie kształtowania polityki informacyjnej.