Ruszył projekt „Nowe perspektywy”

 
 
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczęło 7 listopada 2012 r. realizację ogólnopolskiego projektu systemowego „Nowe perspektywy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Wsparciem zostaną objęte dwie dziesięcioosobowe grupy (B1 i B2) młodzieży w wieku 18-25 lat nieuczącej się i niepracującej – w tym absolwentów OHP, wymagającej wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy i integracji społecznej oraz jedna dziesięcioosobowa grupa (A) młodzieży w wieku 15-17 lat zaniedbującej obowiązki szkolne, zagrożonej wykluczeniem społecznym i wypadnięciem z systemu oświaty.
 

Grupy rozpoczęły realizację projektu od zajęć warsztatowych z doradcą zawodowym, które obejmują zagadnienia rynku pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.
 

W ramach projektu, poza dokończeniem grupowych zajęć z doradcą zawodowym, uczestnicy będą brać udział w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym, grupowym i indywidualnym wsparciu psychologicznym, kursie językowym, warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, warsztatach informatycznych, kursie przedsiębiorczości, kursie ECDL START, kursie zawodowym, kursie prawa jazdy kat. B i praktykach zawodowych u pracodawców.

Na czas projektu młodzież ma zapewnione wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Koordynatorem projektu jest Małgorzata Zając a wychowawcami: grupy A Jerzy Horbowiec, grupy B1 Mariola Mirońska, grupy B2 Grażyna Wróblewska.