Rozmawiali o trzeźwości

16 marca 2017 r. w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbyła się pogadanka z policjantem na temat trzeźwości oraz konsekwencji spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Było to jedno z wielu spotkań  z cyklu profilaktyki.