„Regionalnie – niebanalnie” – zakończenie projektu

Dnia 31 maja 2021 roku dobiegł końca realizowany w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy projekt „Regionalnie – niebanalnie” programu Europejski Korpus Solidarności. Uwieńczeniem trzymiesięcznej pracy ośmioosobowej grupy, podopiecznych ECKiW, było spotkanie ewaluacyjne połączone z podsumowaniem projektu, prezentacją jego rezultatów i uroczystym wręczeniem certyfikatów Youthpass.

Realizowany od 1 marca b.r. projekt miał na celu zwiększenie wiedzy jego uczestników i lokalnej społeczności dotyczącej regionalnego dziedzictwa, promowanie tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła, a  także reaktywację zapomnianych przepisów, motywów regionalnych, ochrona ich przed zapomnieniem i upowszechnianie wśród lokalnej społeczności. Młodzież zdobywała wiedzę o tradycyjnej, regionalnej kuchni, uczyła się wykonywania charakterystycznych dla regionu motywów, zdobień, przedmiotów i przekazywała zdobytą wiedzę dzieciom i młodzieży podczas praktycznych zajęć, poprzez przygotowane materiały i praktyczne warsztaty.

Do głównych działań projektowych należały: spotkania z lokalnymi rękodzielnikami, osobami mającymi wiedzę o tradycjach regionu, zwiedzanie zbiorów Muzeum Południowego Podlasia, przeszukiwanie zbiorów bibliotecznych, warsztaty praktyczne (tradycyjne potrawy i wypieki, tkanie na bardku, krosnach i krosienkach, lepienie glinianych naczyń na kole garncarskim, wyplatanie z wikliny, malowanie wzorów i motywów Południowego Podlasia). Ważnymi rezultatami projektu było opracowanie warsztatów i materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz nagranie filmów instruktażowych. Ciekawymi, cieszącymi się popularnością i zainteresowaniem wydarzeniami okazała się organizacja konkursu plastycznego dla dzieci „Tradycje i symbole Południowego Podlasia”, organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci o tradycjach regionu w Szkole Podstawowej w Leśnej Podlaskiej w dniu 7 maja 2021r. oraz pikniku „Dziedzictwo Południowego Podlasia”, dla dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności na terenie Wioski Ginących Zawodów w ECKiW OHP w Roskoszy w dniu 21 maja 2021r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi przez uczestników, wybranymi rezultatami projektu:

Kulebiak – regionalny przysmak Południowego Podlasia – YouTube

Sękacz krok po kroku – w wykonaniu Pauliny i Basi, uczestniczek projektu „Regionalnie – niebanalnie” – YouTube

Jak przyrządzić regionalne placuszki – ołatki

Publikacja projektowa

Dziedzictwo Południowego Podlasia – Match up (wordwall.net)

Dziedzictwo Południowego Podlasia (learningapps.org)

„Dziedzictwo Południowego Podlasia” Wykreślanka dla dzieci (slideshare.net)

Kodowanie – Podlaski wzór ludowy (slideshare.net)