Realizacja kursu komputerowego ECDL

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja kursu komputerowego ECDL. Kurs realizowany jest w ramach projektu: „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój II edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W kursie uczestniczy 20 osób z kategorii B, w wieku 18 – 24 lata. W trakcie kursu młodzi ludzie zdobywają wiedzę z zakresu: podstaw technik informatycznych, użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, arkusza kalkulacyjnego, grafiki menadżerskiej, usług w sieciach informatycznych oraz bazy danych.
 
Profesjonalne szkolenie komputerowe zakończy się uzyskaniem certyfikatu ECDL, który jest uznawany we wszystkich państwach UE. Certyfikat ten w znacznym stopniu zwiększy możliwości znalezienia zatrudnienia przez uczestników projektu.