Skład członkowski

 

Przy Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy oraz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP  w Lublinie działa Połączona Wojewódzka Rada Programowa OHP, pełniąca rolę organu doradczego i opiniodawczego, która ma umożliwić Wojewódzkiemu Komendantowi Lubelskiej WK OHP oraz Dyrektorowi ECKiW OHP w Roskoszy podejmowanie decyzji dotyczących prognoz, perspektywicznych planów rozwoju i rocznych planów zamierzeń w poszczególnych dziedzinach działalności OHP.

Połączona Rada Programowa została utworzona w 2014 roku.

Skład:
1. Pan Krzysztof Hetman Poseł do Parlamentu Europejskiego – przewodniczący Rady
2. Pan Stanisław Gogacz Senator RP
3. Pan Józef Zając Senator RP, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
4. Pan Jan Łopata Poseł na Sejm RP
5. Pan Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6. Pan Tadeusz Sławecki
7. Pan Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego
8. Pan Tomasz Zając Burmistrz Miasta Hrubieszów
9. Pan Marian Starownik Wicewojewoda Lubelski
10. Pan Piotr Gawryszczak Wojewódzki Komendant OHP
11. Pan Karol Sudewicz Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy
12. Ks. Marian Duma Duszpasterz Lubelskiej WK OHP
13. Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty
14. Pan Stanisław Michałowski Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
15. Pani Teresa Bogacka Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
16. Pan Lucjan Orgasiński Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
17. Pan Paweł Pikula Starosta Powiatu Lubelskiego – wiceprzewodniczący Rady
18. Pan Stanisław Jagiełło Starosta Powiatu Ryckiego
19. Pan Witold Popiołek Starosta Powiatu Puławskiego
20. Pan Andrzej Maj Starosta Powiatu Kraśnickiego
21. Pan Janusz Szpak Starosta Powiatu Krasnostawskiego
22. Pan Henryk Matej Starosta Powiatu Zamojskiego
23. Pan Tadeusz Łazowski Starosta Powiatu Bialskiego – wiceprzewodniczący Rady
24. Pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin
25. Pan Wiesław Panasiuk Wójt Gminy Biała Podlaska
26. Pan Kazimierz Stocki Wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
27. Pani Katarzyna Kępa Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
28. Pan Zbigniew Marchwiak Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
29. Pan Bogdan Opoń Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
30. Pani Grażyna Dzida Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
31. Pan Andrzej Pawlina Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim
32. Pan Jerzy Piszcz Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu
33. Pani Iwona Kulhawczuk Dyrektor Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej
34. Pan Daniel Sikona Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej
35. Pan Henryk Zacharuk Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. K.K.
Baczyńskiego w Białej Podlaskiej Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Lublinie, Oddział w Białej Podlaskiej