Przygotowują się do międzynarodowej wymiany młodzieży

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja projektu „Międzykulturowe dzieje (się)” w ramach programu Erasmus+, w którym bierze udział po 12 młodych ludzi i 2 liderów z Polski, Białorusi i Węgier.

Od 5 maja br. młodzież uczestnicząca w projekcie spotyka się w swoich organizacjach partnerskich przygotowując się do międzynarodowej wymiany młodzieży, która odbędzie się w terminie 16-22.07.2017 r.  Jest to czas wykorzystany na przemyślenia, refleksje nad motywacją, przeanalizowanie celów, założeń projektu i spodziewanych efektów a także ustaleń kwestii organizacyjnych, merytorycznych, zasad bezpieczeństwa i regulaminu pobytu podczas mobilności.

W ramach przygotowań młodzież wybrała i opracowała przepis potrawy narodowej, która stanie się kulinarną wizytówką ich kraju oraz wyszukała i opracowała informacje o migrantach i uchodźcach w swych społecznościach lokalnych poznając ich losy, oczekiwania i osobiste historie a następnie przygotowała reportaż filmowy mówiący o doświadczeniach, tęsknotach i obawach wynikających z decyzji o migracji.

Projekt „Międzykulturowe dzieje (się)” stanowi odpowiedź na potrzebę młodego pokolenia w zrozumieniu różnorodności kulturowej oraz współistnienia i funkcjonowania w swym otoczeniu mniejszości narodowych, migrantów i uchodźców.