Przygotowują się do duchowego przeżycia pielgrzymki na Jasną Górę

29 maja 2017 r. w internacie ECKiW OHP odbyło się spotkanie młodzieży wyjeżdżającej na  Ogólnopolską Pielgrzymkę Młodzieży i Kadry Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę  z duszpasterzem ECKiW OHP.

W związku z rokiem liturgicznym „Idźcie i głoście”,  duszpasterz ECKiW OHP przeprowadził katechezę przygotowującą młodzież do duchowego przeżycia pielgrzymki jak również nawiązał do 100 rocznicy objawień fatimskich i 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Aneta Zajączkowska-Stadnicka