Przygotowania do międzynarodowej wymiany młodzieży w ECKiW OHP w Roskoszy

Od pierwszego września 2014r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja projektu „Zgrane pokolenia” w ramach programu „Erasmus +”, w którym bierze udział po 8 młodych ludzi z Polski, Węgier, Litwy i Francji. Projekt związany jest z odkrywaniem nowych i ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, dawnych gier i zabaw w krajach europejskich. Projekt będzie propagował zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek z wykorzystaniem różnorodności kulturowej oraz przewiduje działanie na rzecz lokalnej społeczności oraz wspólne działania i pozaformalne wzajemne uczenie się pokolenia młodzieży i seniorów.

Młodzież z ECKiW w Roskoszy, oczekując na międzynarodową wymianę młodzieży, która odbędzie się w terminie 18-25 października 2014r., uczestniczy w spotkaniach przygotowawczych w Internacie ECKiW przy ul. Sikorskiego 5 w Roskoszy. Młodzież spotyka się z seniorami z Klubu Seniora „TYSIĄCLATKA”, z którymi przygotowuje najciekawsze dawne gry i zabawy.

20140930_164340

20140930_161920

Poza tym uczestniczy spotykając się w swoich grupach przygotowują się do wieczorków narodowych, ćwiczą piosenki z którymi wystąpią podczas pikniku dawnych gier i zabaw dla dzieci połączonego z koncertem, przygotowują plakaty, scenariusz pikniku, prezentacje swojego kraju w kontekście ich obecności w Unii Europejskiej.

20140930_163213