Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie warsztatów z przedmiotów szkolnych oraz zakup wyprawki edukacyjnej dla 20 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2″

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie warsztatów z przedmiotów szkolnych oraz zakup wyprawki edukacyjnej dla 20 uczestników w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Termin składania ofert – 16.10.2013 r. godz. 11.00

numer nadany przez zamawiającego: ZP-3/NP2/POKL/2013

Numer ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych 3013-134977

Załączniki:

SIWZ zajęcia wyrównawcze NP 2 – p

załącznik nr 1 wzór umowy

załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22

załącznik nr 3 formularz ofertowy

załącznik nr 4 Oświadczenie o wykonaniu całości siłami własnymi

załącznik nr 5 wykaz wykonanych usł.

załącznik nr 6 oświadczenie art. 24 ust. 1

załącznik nr 7 oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2

załącznik nr 8 informacja o grupie kapitałowej