Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie kursu zawodowego: Operator koparko – ładowarki kl. III dla 4 uczestników w ramach projektu „Równi na rynku pracy” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu zawodowego: Operator koparko – ładowarki kl. III dla 4 uczestników w ramach projektu „Równi na rynku pracy” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Termin składania ofert – 14.11.2014 r. godz. 11.00

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-6/RNRP/2014

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2014-144941

Załączniki:

SIWZ koparko-ładowarki20141105

Zał-nr-1_umowa – kop-ład -RNRP.

Zał-nr-2_oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

Zał-nr-3_formularz-ofertowy

Zał-nr-4_oświadczenie-o-podwykonawcach

Zał-nr-5_wykaz usług

Zał-nr-6_oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zał-nr-7_oświadczenie-w-trybie-art.24-2

Zał-nr-8_informacja-o-grupie-kapitałowej