Przetarg nieograniczony: Na dostawę oleju opałowego do Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy

Przetarg nieograniczony: Na dostawę oleju opałowego do  Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy

 Znak sprawy nadany przez zamawiającego ZP-1/12/2012

Znak sprawy nadany przez BZP: 511070-2012
Załączniki:
  1. http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/SIWS – dostawa oleju opałowego.doc
  2. http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/umowa – dostawa oleju opałowego.doc
  3. http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/2 oświadczenie o spełnianiu warunków art_ 22(5).doc
  4. http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/3 druk ofertowy – dostawa oleju opałowego.doc
  5. http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/4 oświadczenie art_ 24 ust_ 1.doc
  6. http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wp-content/uploads/5 oświadczenie art_ 24 ust 1 pkt 2.doc