Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek niezbędnych do realizacji projektu „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek niezbędnych do realizacji projektu „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Termin składania ofert – 31.07.2015r. do godz. 1100 

Numer nadany przez zamawiającego:  ZP-17/RNRP/2015

Numer ogłoszenia w BZP: 187846-2015 z dnia 23.07.2015

Załączniki:

SIWZ – dostawa materiałów biurowych20150723

Zał-nr-1_umowa-materiały biurowe – do podpisania

Zał-nr-2_oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

Zał-nr-3_formularz-ofertowy

Zał-nr-4_oświadczenie-o-podwykonawcach

Zał-nr-5_wykaz usług

Zał-nr-6_oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zał-nr-7_oświadczenie-w-trybie-art.24-2

Zał-nr-8_informacja-o-grupie-kapitałowej