Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek niezbędnych do realizacji projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2”

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek niezbędnych do realizacji projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
numer nadany przez zamawiającego: ZP-1/NP2/POKL/2013
Numer nadany przez BZP: 360634-2013 z dnia 5.09.2013
Załączniki: