Współpraca z Białorusią

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy z każdym rokiem swojego istnienia rozszerza zakres działania współpracy z Republiką Białorusi.
Aktywnie realizowana, w dążeniu do pogłębienia stosunków przyjaźni pomiędzy narodami, współpraca stanowi część procesu kształtowania dobrych stosunków partnerskich i przyjaznej kooperacji między Rzeczpospolitą Polską a Białorusią.


Wielopłaszczyznowe współdziałanie z Republiką Białorusi realizujemy w oparciu o podpisane umowy o współpracy z:
  1. Związkiem Polaków na Białorusi Oddział w Peliszczach – podpisano 24 października 2008 r. w Roskoszy
  2. Brzeskim Miejskim Stowarzyszeniem Społecznym „Klub Sportowy „Arsenal” – podpisano 30 października 2008 r. w Roskoszy
  3. Związkiem Polaków na Białorusi Oddział w Brześciu – podpisano 29 maja 2009 r. w Roskoszy
  4. Brzeskim Profesjonalno-Technicznym College Handlowym – podpisano 14 października 2009 r. Brześciu

 

Dotychczas zrealizowane projekty:

(kliknij aby przeczytać)