Równi na rynku pracy

Od października 2014 r. do listopada 2015 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy realizowano  projekt „Równi na rynku pracy” w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”.

W projekcie brały udział trzy piętnastoosobowe grupy młodzieży w wieku 18 – 24 lata, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu a ich ograniczenia materialne i środowiskowe jak również brak kwalifikacji zawodowych utrudniały skuteczne wejście na rynek pracy.

Efektem realizacji projektu było nabycie, podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych jego beneficjentów, wzrost umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy, w wyniku czego beneficjenci podjęli zatrudnienie lub założyli własną działalność gospodarczą.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymali zwrot kosztów za dojazd na zajęcia oraz posiłki w trakcie zajęć przewidzianych w projekcie.