Pomysł na siebie

Od  października 2014 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży” realizowano  projekt „Pomysł na siebie”.

Celem projektu „Pomysł na siebie” była poprawa sytuacji osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia bądź też uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Beneficjenci, podzieleni na dwie grupy wiekowe – 15-16 lat oraz 16-17 lat, otrzymali wszechstronne wsparcie ze strony OHP. Zgodnie z założeniami „Gwarancji dla młodzieży” pozwoliło im ono znaleźć ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

W ramach projektu młodzież miała zapewnione ubezpieczenie NNW, wyżywienie oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.