Prace pielęgnacyjne na cmentarzu tatarskim

27 maja 2010 r. w ramach zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy a Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Studzianka, wychowankowie OHP wraz z wychowawcami wykonali prace porządkowe na cmentarzu Tatarskim.
 
 
Cmentarz liczy 331 lat i dzięki zaangażowaniu ludzi działających bezinteresownie, jest jednym z najlepiej zachowanych tego typu obiektów w Polsce. 
 
 
Cmentarz jest objęty wpisem do rejestru zabytków, w związku z czym większość prac musi być wykonywana ręcznie, co jest bardzo pracochłonne. Młodzież z chęcią i zapałem porządkowała groby oraz otoczenie cmentarza.
 
 
Prace pielęgnacyjne na cmentarzu były nie tylko doskonałą lekcją historii ale także uczyły tolerancji do innych narodów, szacunku do tradycji oraz pomogły uczniom w lepszym zrozumieniu tajemnicy przemijania i śmierci. Ważnym aspektem zajęć było także uwrażliwienie młodzieży na potrzebę zachowania tak ważnych zabytków naszego regionu dla przyszłych pokoleń.