Praca na stanowisku specjalista ds. obsługi – kelner w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

 

Data ukazania się ogłoszenia: 27.03.2018r.

Termin składania oferty pracy: 20. 04. 2018r. do godziny 10ºº

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do ECKiW OHP w Roskoszy ), nie będą rozpatrywane.

 

Praca na stanowisku  specjalista ds. obsługi- kelnera w pełnym wymiarze czasu pracy  – umowa o pracę na okres próbny, wynagrodzenie zasadnicze – 2100,00 zł (miesięcznie brutto)

Miejsce pracy:

ECKIW OHP w Roskoszy –  Roskosz 23

Kryteria wyboru kandydatów:

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie  ,
 2. książeczka sanitarna,
 3. obsługa kasy fiskalnej
 4. umiejętność współpracy w zespole,
 5. doskonała organizacja pracy,
 6. komunikatywność,
 7. obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność,
 8. mile widziane doświadczenie na stanowisku  kelnera
 9. mile widziane prawo jazdy kat. B.

 

Obowiązki:

 1. Kulturalna i taktowna obsługa konsumentów.
 2. Dokładna znajomość jadłospisu, technologii i składników potraw w nim zawartych.
 3. Przyjmowanie zamówień oraz dbałość o właściwą ich realizację.
 4. Wystawianie bonów na pobierane potrawy i napoje.
 5. Dbałość o czystość sali konsumpcyjnej oraz zaplecza.
 6. Inkasowanie należności wg obowiązujących cen zgodnych z jadłospisem i ewidencjonowanie przychodów na kasie fiskalnej, wydanie  paragonu klientowi.
 7. Troska o własny wygląd i higienę osobistą(noszenie stroju służbowego)

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. mile widziane referencje, opinie na temat dotychczasowej pracy zawodowej.

Kontakt:

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP

w Roskoszy lub pocztą e-mail na adres eckiwroskosz@ohp.pl

Inne informacje:

 1. wstępny etap rekrutacji zostanie przeprowadzony w oparciu o analizę nadesłanych do ECKiW dokumentów. Kandydaci, którzy zostaną wybrani w pierwszym etapie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji jakim jest:
 2. wstępna rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca formalne kwalifikacje kandydata,
 3. pogłębiona rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kwalifikacje i kompetencje wymagane na stanowisku,
 4. oferta pracy jest skierowana również do osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności,
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ECKiW OHP w Roskoszy.
 6. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 7. dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru,
 8. dokumenty aplikacyjne, składane w ramach danej procedury rekrutacyjnej, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie komisyjnie niszczone.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (83) 833444847