Pozytywnie zdali egzamin sprawdzający umiejętności w zawodach ginących

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy pozytywnie zdanym egzaminem sprawdzającym umiejętności zawodowe zakończyło się szkolenie w zakresie nabywania umiejętności w zawodach ginących o specjalności piekarz-cukiernik realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy.

DSC_4778

W szkoleniu, trwającym od 30 maja do 10 czerwca br., brała udział 13-osobowa grupa młodzieży z Małopolskiej WK OHP i CKiW OHP w Tarnowie.

DSC_4799DSC_4781

DSC_4816

Było to pierwsze szkolenie, które odbyło się w ramach cyklu szkoleń z zakresu ginących zawodów realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy, który zakłada przeszkolenie 213 osób w wieku 18-25 lat w zawodzie piekarz, cukiernik, kowal, kamieniarz, zdun, kołodziej. Cykl obejmuje 19 dwutygodniowych szkoleń w okresie od maja do września br. Każdy kurs  w wymiarze 96 godzin składa się z części teoretycznej i zajęć warsztatowych. Podczas części teoretycznej uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie BHP i Ppoż, zasad ochrony środowiska i przedsiębiorczości.

DSC_4785

Zajęcia warsztatowe odbywają się w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie ECKiW OHP w Roskoszy. Prowadzą je instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP, przy wsparciu konsultantów rzemiosła w ginących zawodach. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy  przystąpią do egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności.