Pożegnanie zimy – powitanie wiosny

Wiosna tego toku przychodziła do nas dwa razy:

– pierwszy raz 20 marca o godz. 614– wiosna astronomiczna

– drugi raz 21 marca – wiosna kalendarzowa

Uczestnicy OHP ECKiW w Roskoszy postanowili przywitać wiosnę kalendarzową.

21 marca to tradycyjny już „dzień wagarowicza”. W związku z powyższym z inicjatywy uczestników OHP, wychowawcy: Grzegorz Jóźwik  i Waldemar Golanko towarzyszyli młodzieży w uroczystych obchodach święta „Powitania wiosny”.

Z ekologicznych materiałów: trawy, trzciny, gałązek i innych produktów natury wykonali „Marzannę” – alegorię odchodzącej zimy. 

Marzanna co prawda do cudnych nie należała ale i zima nie była zbyt piękna.

„Pożegnanie zimy” odbyło się na zabytkowym moście łączącym dwa brzegi przepływającej przez Roskosz rzeki Klukówki.

Kiedy już „pożegnaliśmy zimę” przyszedł czas na „powitanie wiosny”.

Budząca się do życia natura to „jedna strona medalu” ta bardziej miła, bardziej optymistyczna, druga zaś to obraz jaki zastaliśmy po zniknięciu śniegu.

Cytując słowa Goethego „śnieg to ładniejsza wersja brudu” ze smutkiem uzmysłowiły co wieszcz miał na myśli, co ukrywało się pod zimową pierzyną.

Tony śmieci zalegających w lasach, parkach, na poboczach dróg każdemu mogły zmącić radość świętowania „pierwszego dnia wiosny”.

Niewiele myśląc zakasaliśmy rękawy i wzięliśmy się za porządki.

 

Autor tekstu i zdjęć:

Waldemar Golanko