Posiedzenie Rady Programowej

11 grudnia 2015 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Połączonej Rady Programowej Lubelskiej WK OHP oraz Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

DSC_0255

Wzięły w nim udział 23 osoby, w tym 13 członków Rady.

DSC_0284

Posiedzenie w imieniu przewodniczącego Rady Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana prowadził zastępca przewodniczącego Starosta Powiatu Bialskiego Tadeusz Łazowski.

DSC_0258

Wśród obecnych byli m.in. przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego Andrzej Marciniuk, Starosta Powiatu Bialskiego Tadeusz Łazowski, przedstawiciel Starosty Powiatu Kraśnickiego Andrzej Tybulczuk, Wójt Gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk, przedstawiciel Wicedyrektora ds. rynku pracy WUP w Lublinie Ewa Wałęga Bystrzyńska, Tadeusz Sławecki, dyrektor Rzemieślniczej ZSZ w Białej Podlaskiej Iwona Kulhawczuk, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej Daniel Sikona, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim Grażyna Dzida, Prezes Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego Bożenna Pawlina-Maksymiuk a także przedstawiciele OHP: Wojewódzki Komendant OHP Anna Szymala, jej zastępca Paweł Maksym, Dyrektor Biura Lubelskiej WK OHP Kinga Tymecka-Tchórzewska, dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Andrzej Czapski, jego zastępca Ryszard Zań, kierownik internatu i ROSZM Zbigniew Krzak, kierownik OSiW OHP w Radzyniu Podlaskim Andrzej Pawlina, kierownik OSiW OHP w Zamościu Jerzy Piszcz, kierownik warsztatów OSiW OHP w Zamościu Andrzej Dobek oraz pracownicy OHP z Roskoszy i Białej Podlaskiej.

DSC_0265

DSC_0266

Wojewódzki Komendant OHP Anna Szymala omówiła działania z zakresu kształcenia i wychowania, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Maksym – działania z zakresu rynku pracy, EURES, ECAM i refundacji, Dyrektor Biura Lubelskiej WK OHP Kinga Tymecka-Tchórzewska – projekty w ramach Gwarancji dla młodzieży oraz współpracę międzynarodową, kierownik internatu i ROSZM w Białej Podlaskiej Zbigniew Krzak – działania centrum w zakresie kształcenia i wychowania, a Małgorzata Zając i Maja Hince z ECKiW OHP – projekty unijne i współpracę międzynarodową.

DSC_0269

Pod głosowanie członków Rady Programowej OHP poddano dwie uchwały intencyjne: w sprawie wpisania zawodu rolnik do „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego” i w sprawie zainicjowania wspólnych przedsięwzięć mających na celu popularyzację i wykorzystanie wioski ginących zawodów znajdującej się na terenie ECKiW OHP w Roskoszy w zakresie realizacji działań związanych z ustawową działalnością OHP. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

DSC_0273

DSC_0279

Po przyjęciu uchwał Wiceprzewodniczący Połączonej Wojewódzkiej Rady Programowej Pan Tadeusz Łazowski wyraził swoje uznanie za całokształt pracy ECKiW OHP w Roskoszy oraz Lubelskiej WK OHP a w szczególności za trud włożony w opiekę nad młodzieżą o zmniejszonych szansach życiowych. Zwrócił uwagę jak ważna jest działalność projektowa w odniesieniu do potrzeb wychowanków OHP oraz podkreślił znaczący wkład wszystkich pracowników i instytucji współpracujących w wychowanie i nauczanie podopiecznych OHP.

DSC_0259

Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Sławecki, który podkreślił znaczenie i rolę OHP jako instytucji w pełni odpowiadającej na potrzeby młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz jako Przewodniczący Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zapewnił o swoim wsparciu dla dalszej działalności OHP.

DSC_0286

Wobec braku wolnych wniosków posiedzenie zostało zakończone i zamknięte przez wiceprzewodniczącego Rady Starostę Powiatu Bialskiego Tadeusza Łazowskiego.

DSC_0292