Pomoc ptakom w okresie zimy

Wraz z początkiem roku 2019  rozpoczęło działalność Koło Przyrodnicze  skupiające młodzież ECKiW  OHP w Roskoszy zarówno mieszkającą w internacie, jak i poza nim. Jego celem jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej, poszanowania przyrody i dbania o środowisko naturalne. Problem ten jest szczególnie ważny w obecnych czasach, kiedy negatywna działalność człowieka wpływa na zmiany klimatyczne, zanik wielu gatunków zwierząt i roślin oraz postępujące zanieczyszczenie nie tylko lądów ale również mórz i oceanów. Pierwszym przedsięwzięciem Koła Przyrodniczego było rozwieszenie 16.01. karmy dla ptaków przy internacie OHP przy ul. Sikorskiego. Korzystać  z niej będą głównie sikory, ale też inne gatunki. Pomoże im to przetrwać  zimę.

                                                                                     Wiesław  Gielecki