Polskie Radio Lublin w ECKiW OHP w Roskoszy

23 sierpnia 2016 r. w Polskim Radiu Lublin odbyła się transmisja na żywo z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

RadioL 13

Program „Bez makijażu”, nadawany od godz. 9.00 do 13.oo, w całości poświęcony był działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

RadioL 29

Tematem rozmów z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, dyrektorem Centrum Karolem Sudewiczem, dyrektorami szkół współpracujących z ECKiW OHP oraz pracownikami i młodzieżą było zdobywanie kwalifikacji zawodowych w tzw. zawodach ginących z zakresu tradycyjnego rzemiosła.

RadioL 67

RadioL 211

RadioL 141

Spacer z mikrofonem po wiosce ginących zawodów usytuowanej na terenie Centrum ukazał zawody, których można nauczyć się w pracowniach kamieniarza, zduna, piekarza, cukiernika, tkacza, rymarza, kowala, dekarza/strzecharza i kołodzieja.

RadioL 36

RadioL 173

Ponadto słuchacze poznali historię Roskoszy, główne kierunki działalności ECKiW OHP, sztukę i twórczość młodzieży i pracowników oraz mogli wylosować atrakcyjne nagrody.

RadioL 50

RadioL 210

RadioL 85

RadioL 65

RadioL 105

RadioL 204

RadioL 189

RadioL 122

RadioL 38

RadioL 216