Podpisano porozumienie o współpracy

14 października 2009 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy a Brzeskim Profesjonalno-Technicznym Collegem Handlowym.
Porozumienie zawarto w gabinecie dyrektora Collegu Anatola Szlepakowa podczas spotkania z dyrektorem ECKiW Stanisławem Podymskim.
 
 
Ponadto podczas wizyty w Brześciu nawiązano kontakt i współpracę z Redaktorem Naczelnym „Wieczernego Bresta” Władimirem Szparło.