PNWM: Trójstronne rozmowy o ekologii

W dniach 26 lipca – 1 sierpnia 2009 r.  Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zrealizowało projekt trójstronny w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pod hasłem

„Moja koleżanka – Ekologia”

 

50 osobowa grupa młodzieży z Polski, Niemiec i Białorusi czynnie uczestniczyła w projekcie kształcąc się poprzez wspólną zabawę i integrację. Bogaty program wymiany młodzieży  obejmował szereg tematycznych wycieczek oraz spotkań.

Młodzież w ramach projektu odwiedziła Białowieżę, gdzie wraz z przewodnikami podziwiała uroki Białowieskiego Parku Narodowego zwiedzając Rezerwat Pokazowy Żubrów, ekspozycje stałe i czasowe w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym oraz wędrując szlakami Rezerwatu Ścisłego.

Niemniej ciekawym punktem spotkania młodzieży była całodniowa wycieczka, podczas której młodzież zwiedziła Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”, Rezerwat   „Szwajcaria Podlaska”

oraz stadninę koni w Janowie Podlaskim.

W programie znalazły się także zwiedzanie miasta Biała Podlaska oraz Muzeum Południowego Podlasia,
 
 
wykłady z zakresu współczesnej ekologii prowadzone przez specjalistów z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, rejs statkiem po rzece Bug
 
 
oraz animacje sportowo-rekreacyjne w bialskim Aquaparku.
 
 
Czas pomiędzy wyjazdami a spotkaniami wypełniały warsztaty integracyjne, animacje językowe,
 
 
wspólna zabawa na łonie natury oraz inicjowanie i wspieranie wspólnych działań na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska.
 
 
Upalne dni kończyły się wieczorkami integracyjnymi przy ognisku, podczas których promowano dialog międzykulturowy pomiędzy młodzieżą krajów uczestniczących w projekcie.
 
 
 
Wymiana młodzieży w Roskoszy zakończyła się uroczystym wieczorkiem pożegnalnym oraz wspólnym posadzeniem magnolii jako „drzewka pamięci”.
 
 
Dzięki sprawnej koordynacji i zaangażowaniu kadry z Polski, Niemiec i Białorusi wymiana młodzieży w Roskoszy zakończyła się sukcesem. Cele projektu zostały osiągnięte. Pomimo różnic kulturowych, językowych i ekonomicznych, młodzież znalazła wspólny język i zżyła się ze sobą. Dzięki wymianie, uczestnicy projektu zapoznali się z ekologią i systemem ochrony środowiska Polski, Niemiec i Białorusi by samodzielnie dokonać ich porównania, odnajdując w każdym mocne i słabe strony.
Kolejnym pozytywem projektu był fakt, iż młodzież cały czas spędzała wspólnie, dzięki czemu wykorzystywała każdą okazję do lepszego poznania się oraz przełamywania barier i uprzedzeń opartych zarówno na różnicach w standardzie życia, jak i doświadczeniach wspólnej historii narodów.
 
Jednak największym pozytywem i źródłem satysfakcji dla koordynatorów projektu jest uściślenie współpracy oraz zaplanowanie projektów realizowanych w przyszłości, na które już teraz uczestnicy wymiany czekają z niecierpliwością.