PNWM: Szlakiem Podlasia i Turyngii

W dniach 11-16 czerwca 2007 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się spotkanie w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pod hasłem „Ekologia w Nas – My w Roskoszy”.

Prawie 60 osobowa grupa młodzieży z Polski i Niemiec czynnie uczestniczyła w projekcie kształcąc się poprzez wspólną zabawę i integrację. Bogaty program spotkania  obejmował min. zwiedzanie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, Rezerwatów „Czapli Stóg” oraz  „Szwajcaria Podlaska”, zwiedzanie stadniny koni w Janowie Podlaskim, rejs statkiem po rzece Bug oraz wykłady na temat ekologii i ochrony środowiska prowadzone przez specjalistów z Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej. Czas pomiędzy wyjazdami a spotkaniami wypełniały warsztaty integracyjne, animacje językowe, wspólna zabawa na łonie natury oraz inicjowanie i wspieranie wspólnych działań na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska. Upalne dni kończyły się wieczorkami integracyjnymi przy ognisku, podczas których promowano dialog międzykulturowy pomiędzy młodzieżą krajów uczestniczących w projekcie.

Wymiana młodzieży w Roskoszy zakończyła się uroczystym wieczorkiem pożegnalnym oraz wspólnym posadzeniem tulipanowca jako „Drzewka pamięci”.

            Podczas spotkania nawiązały się nowe przyjaźnie, młodzież żegnała się z żalem ale i nadzieją na kolejne spotkanie, które miało nastąpić już niebawem…
 
 
……..


W dniach 25-30 czerwca 2007 r. 20 osobowa grupa młodzieży OHP wraz z opiekunami przebywała w Jenie w ramach rewizyty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

 

Trudy siedemnastogodzinnej podróży autokarem wynagrodzone zostały pięknem górzystego krajobrazu Turyngii, bogatym programem merytorycznym oraz ponownym spotkaniem przyjaciół poznanych w Roskoszy.

 

Podczas 6-dniowego pobytu w Niemczech uczestnicy wymiany mieli okazję zapoznać się z zabytkami Jeny i okolic, uczestniczyć w świetlnym show w rytm muzyki Pink Floyd w jednym z najstarszych planetariów świata w Jenie, zwiedzić Narodową Wystawę Ogrodnictwa BuGa 2007 odbywającą się równolegle w Ronnenburgu i Gerze oraz przebywać w Rezerwacie Leutratal, gdzie spotkać można dziko rosnące gatunki orchidei. Ostatniego dnia pobytu w Niemczech młodzież zwiedziła Weimar – jedno z europejskich centrów kulturalnych, gdzie duch Schillera i Goethego jest wciąż obecny.

 

Podczas uroczystej konferencji prasowej zorganizowanej przez gospodarzy zostało posadzone „drzewko pamięci”, którego pomysł sadzenia został zaczerpnięty z pobytu w Roskoszy.

 

Dzięki sprawnej koordynacji i zaangażowaniu osób z Polski i Niemiec wymiana w Roskoszy i Jenie zakończyła się sukcesem. Cele projektu zostały osiągnięte. Pomimo różnic kulturowych, językowych i ekonomicznych młodzież znalazła wspólny język i zżyła się ze sobą. Dowodem realizacji tego celu jest bez wątpienia wzruszające pożegnanie młodzieży obu stron w dniu wyjazdu gości zarówno z Roskoszy jak i Jeny. Dzięki wymianie młodzież obu krajów zapoznała się z ekologią i systemem ochrony środowiska Polski i Niemiec by samodzielnie dokonać ich porównania, odnajdując w każdym mocne i słabe strony.

 

            Kolejnym pozytywem projektu był fakt, iż młodzież cały czas spędzała wspólnie, dzięki czemu wykorzystywała każdą okazję do lepszego poznania się oraz przełamywania barier i uprzedzeń opartych zarówno na różnicach w standardzie życia, jak i doświadczeniach wspólnej historii obu narodów.

 

Jednak największym pozytywem i źródłem satysfakcji dla koordynatorów projektu jest uściślenie współpracy oraz zaplanowanie projektów realizowanych w przyszłości, na które już teraz uczestnicy wymiany czekają z niecierpliwością…


Roskosz
11-16 czerwca 2007 r.

 

Jena
25-30 czerwca 2007 r.