PNWM: „Smaki tradycji”

W dniach 20 – 25 listopada 2011 r. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zrealizowało projekt trójstronny w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
 
 
Tematem przewodnim międzynarodowej wymiany młodzieży były „Smaki tradycji”. 50-osobowa grupa młodzieży z Polski, Niemiec i Białorusi czynnie uczestniczyła w projekcie kształcąc się poprzez wspólną zabawę i integrację.
 
 
Grupę polską reprezentowali wychowankowie ECKiW OHP w Roskoszy, młodzież z Niemiec stanowili uczestnicy Internationaler Bund z Erfurtu a uczniowie z Białorusi uczęszczają do Polskiej Szkoły społecznej im. I. Domeyki w Brześciu.
 
 
Na organizowanych podczas wymiany wieczorkach narodowych młodzież miała okazję poznać kulturę, tradycje, obrzędy, zwyczaje i tradycyjną kuchnię krajów uczestniczących w projekcie.
 
 
 
 
 
Oprócz zajęć merytorycznych odbyło się szereg warsztatów tematycznych. Hitem okazały się zorganizowane warsztaty pierogowe, podczas których młodzież przygotowywała różne rodzaje farszu, zagniatała ciasto i własnoręcznie ulepiła aż 450 pierogów.
 
 
Niemniej ciekawe okazały się warsztaty pieczenia jednej z najoryginalniejszej słodkości świata czyli tradycyjnych bankuchenów zwanych perłą w koronie kuchni Podlasia.
 
 
Podczas wizyty w skansenie „Chłopska chata” uczestnicy projektu wypiekali tradycyjny polski chleb, słodkie bułeczki oraz robili swojskie masło a po wypiekach przy ognisku degustowali tradycyjne polskie potrawy.
 
 
 
Młodzież w ramach projektu odwiedziła Warszawę poznając historię miasta i zwiedzając najważniejsze zabytki: Zamek Królewski, Stare Miasto, Syrenkę Warszawską, Łazienki Królewskie, Pomnik Małego Powstańca, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Pałac Kultury i Nauki podziwiając z Tarasu Widokowego panoramę stolicy Polski.
 
 
 
 
W programie znalazło się także zwiedzanie miasta Biała Podlaska, Muzeum Południowego Podlasia w Parku Radziwiłłowskim oraz cmentarzu tatarskiego w Studziance.
 
 
 
Wymiana młodzieży w Roskoszy zakończyła się uroczystą konferencją z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora.
 
 
 
Na konferencji młodzież zaprezentowała swoje kraje, program artystyczny oraz wręczyła Zastępcy Komendanta Głównego OHP Marianowi Najdychorowi własnoręcznie upieczony chleb z logo OHP.
 
 
Podczas konferencji nastąpiło uroczyste odznaczenie koordynator grupy niemieckiej Pani Alicji Lot, która za 30-letnią współpracę z rąk Zastępcy Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora odebrała Honorową Odznaką OHP i List Gratulacyjny.
 
 
List Gratulacyjny z podziękowaniem za dotychczasową współpracę został również wręczony Pani Lilii Potonii z Polskiej Szkoły Społecznej i. I. Domeyki w Brześciu.
 
 
Dzięki sprawnej koordynacji i zaangażowaniu kadry z Polski, Niemiec i Białorusi międzynarodowa wymiana młodzieży w Roskoszy zakończyła się sukcesem.
 
 
Cele projektu czyli promowanie bogactwa kulturalnego i dziedzictwa narodowego, zdobywanie wiedzy o dawnych tradycjach, zwyczajach i obrzędachzostały osiągnięte. Młodzież znalazła wspólny język, zżyła się ze sobą i pomimo różnic kulturowych, językowych i ekonomicznych zrozumiała, że więcej ich łączy niż dzieli.
 
 
Ewaluacją projektu na jego uczestników jest uściślenie współpracy i zaplanowana na 2012 r. wymiana młodzieży w Erfurcie w Niemczech.