Plastyczne talenty

Wychowanka Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy – Katarzyna Czerwińska została wyróżniona w IV edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego „Skarby województwa lubelskiego”, zorganizowanego przez Bursę Szkolną w Białej Podlaskiej.

110620141963

Adresatami konkursu byli wychowankowie burs szkolnych, internatów oraz domów dziecka z terenu województwa lubelskiego. Przedmiotem konkursu były prace plastyczne wykonane dowolną techniką w której uczestnicy mieli przedstawić swoją wizję, wyobrażenie, interpretację miejsc sobie bliskich, do których często wracają, o których myślą z sentymentem.

Celem konkursu było: rozbudzenie zainteresowań miejscami, które chcemy ocalić od zapomnienia, wnikliwa obserwacja otaczającego świata, ciekawe spędzenie czasu wolnego, poprzez zachęcanie młodzieży do twórczej aktywności, kształtowanie pozytywnego nastawienia do świata i dóbr kultury, dostrzeganie bogactwa i piękna miejsc bliskich naszemu sercu, jak również zaprezentowanie własnych zdolności i zainteresowań.

Uczestniczka ECKiW OHP w Roskoszy wykonała dwie prace – suchą pastelą oraz ołówkiem.

160520141923

Prace konkursowe należało składać w maju a rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2013/2014. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy pamiątkowe a prace zostały oprawione i zdobią ściany Bursy Szkolnej.