Pasja i „misja” wychowanka ECKiW OHP Mateusza Prokopiuka

       Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy  po raz kolejny może pochwalić się swoim uczestnikem Mateuszem Prokopiukiem  będącym jednocześnie uczniem III klasy Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Białej Podlaskiej.

O Mateuszu pisaliśmy już na stronie ECKiW OHP w artykule pt. „Wychowanek ECKiW OHP uczestnikiem Związku Strzeleckiego „Strzelec” (kwiecień 2013). Kontynuując swoje zamiłowanie do służby na rzecz obrony kraju  pogłębiając jednocześnie swoją wiedzę na ten temat,  Mateusz przy wsparciu wychowawczyni Marioli Mirońskiej, chętnie przeprowadza pogadanki oraz lekcje pokazowe wśród swoich rówieśników chcąc zarazić swoja pasją innych.

       W dniu 7 października 2013 r.  w Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej odbyła się kolejna pogadanka pt. „Powinności obronne obywateli RP „, którą poprowadził Mateusz.  Przypomniał on, iż  obowiązek obrony Ojczyzny jest najważniejszą powinnością każdego obywatela, choć prawda ta w dobie pokoju jest często zapominana przez młodych ludzi.  Jedną z form  wypełniania tego obowiązku jest między innymi służba wojskowa,  która stała się  tematem głównym prowadzonych zajęć .

Podczas pogadanki młodzież mogła zasięgnąć informacji min. o tym  jak kiedyś wyglądała zasadnicza służba wojskowa,  w  jaki sposób obowiązek ten realizowany jest  obecnie,  jak dziś wygląda rekrutacja „do wojska” oraz jakie warunki trzeba spełniać aby pełnić służbę w NSR (Narodowe Siły Rezerwowe). Młodzież wykazała duże zainteresowanie tematem, aktywnie uczestnicząc w końcowej dyskusji na temat przywrócenia obowiązku zasadniczej służby wojskowej.  Pogadankę ubogacił pokaz podstawowego oporządzenia oraz umundurowania żołnierza RP.

         Temat obronności jest niewątpliwie wielką pasją naszego wychowanka.  Zwraca on także uwagę na potrzebę przywrócenia, zawieszonego 1 stycznia 2010 r.  obowiązku zasadniczej służby wojskowej. W tym celu  założył on  fanpage na popularnym portalu społecznościowym Facebook, pod hasłem „Jestem za przywróceniem zasadniczej służby wojskowej”.  Strona ma  już ponad 20 tys fanów, a ich liczba systematycznie rośnie. Takiego odzewu nie spodziewał się chyba sam Mateusz.  Dzięki niemu, także młodzi ludzie zwrócili uwagę na problem obronności naszego kraju. Tematem zainteresowały się także media: na informacyjnym portalu internetowym  www.biała24.pl ukazał się artykuł pt. ”Bialczanin walczy o powrót obowiązkowej służby wojskowej”;  Mateusz był także gościem audycji  Polskiego  Radia  Czwórka pt. „Młodzi Polacy  chcą iść do wojska?”.

Celem Mateusza jest zebranie – właśnie  za pośrednictwem strony na Facebooku – wolontariuszy z całego kraju, którzy  zechcieliby  zbierać podpisy  pod petycją z wnioskiem o przywrócenie obowiązku  zasadniczej służby wojskowej.

  Więcej o misji  Mateusza :

http://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/945204,Mlodzi-Polacy-chca-isc-do-wojska

http://biala24.pl/?id=Informacje&x=15137

 

20130925_090551

20130925_11001320130925_111115