Organizacja usług rynku pracy

W dniach 24-27 maja 2010 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się szkolenie „Organizacja usług rynku pracy” zorganizowane w związku z przystąpieniem do realizacji do Zadania 3 Przygotowanie kadry realizującej zadania w zakresie działalności MCK i PPP w ramach projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
 
W szkoleniu uczestniczyła 26-osobowa kadra doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w Młodzieżowych Centrach Kariery i Punktach Pośrednictwa Pracy.
 
 
Uczestnicy szkolenia podzielenie na dwie grupy pracowali pod nadzorem doświadczonych wykładowców zgłębiając cele, zadania, metody i narzędzia indywidualnego poradnictwa zawodowego. Uczyli się jak postępować przy udzielaniu porady indywidualnej, rozmowy doradczej oraz poznawali techniki wspierające rozmowę doradczą, funkcje komunikacji interpersonalnej oraz interpretowali zachowania klienta.
 
W bloku szkoleniowym dotyczącym poradnictwa grupowego przyswajali elementy procesu grupowego, aktywne metody i techniki pracy wykorzystywane w grupowym poradnictwie zawodowym oraz uczyli się jak być skutecznym liderem-doradcą prowadzącym grupowe poradnictwo zawodowe.
 
 
Podczas szkolenia omówiono także modele pośrednictwa pracy, zarządzanie informacją zawodową, rodzaje i formy doskonalenia zawodowego oraz sporządzanie planu i promocji szkoleń. Wiele miejsca poświęcona także pozyskiwaniu informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz współpracy z doradcą zawodowym w zakresie diagnozowania zapotrzebowania na szkolenia.
 
 
Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu.